Artificii pentru nunta
close
info
închide
newsletter Aboneaza-te la newsletter!
OK
separator
separator
separatoraddf
separator separator
separator
Home / Mirese / Baloane & Artificii / Artificii pentru nunta

Artificii pentru nunta

Reseteaza Micsoreaza Mareste

Poate te intereseaza si...

De ce de ce ai nevoie in mod normal pentru a avea un joc de artificii la nunta.
Avizul pentru executarea jocurilor de artificii se elibereazã conform Legii nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi a H.G nr. 954/2001, de cãtre inspectoratul de poliþie al judeþului pe raza de competenþã a cãruia se executã jocul de artificii sau de cãtre Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti, dupã caz, pentru cele organizate pe raza Capitalei.
Pentru a obþine avizul pentru executarea jocurilor de artificii, persoanele juridice vor constitui un dosar ce va cuprinde urmãtoarele documente:
1. delegaþia, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisã de societatea care solicitã autorizaþia, cu semnãtura ºi ºtampila conducãtorului unitãþii;
2. cerere de avizare pentru fiecare joc de artificii, în care vor menþiona toate datele necesare privind organizarea jocului de artificii;
3. certificat constatator de la Registrul Comerþului în care sã fie prevãzut ,în mod expres faptul cã societatea desfãºoarã operaþiuni cu obiecte pirotehnice, activitãþi de spectacole si organizare jocuri de artificii;
4. copii de pe autorizaþiile emise în baza art. 8 ºi 9 din Legea 126/1995, modificatã ºi completatã, eliberate de Inspectoratele Teritoriale de muncã ºi avizate de Inspectoratele Judeþene de Poliþie sau dupã caz D.G.P.M.B.
4. copie dupã contractele de prestãri servicii pentru depozitarea materialelor explozive, încheiate cu societãþile care au depozite autorizate în acest sens (în situaþia când jocul de artificii se întinde pe o perioadã mai mare de 24 ore);
5. tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice ce urmeazã a fi folosite, înscrise pe tipuri, categorii, calibre;
6. tabel nominal cu personalul autorizat (pirotehnist), care va efectua transportul ºi mânuirea obiectelor pirotehnice;
7. copii dupã carnetele de pirotehnist (pentru persoanele autorizate sã mânuiascã aceste materiale);
8. declaraþie pe proprie rãspundere prin care sã se specifice cã au fost luate toate mãsurile pentru prevenirea producerii de incendii, distrugeri sau vãtãmãri corporale, cu indicarea mijloacelor folosite;
9. avizul unitãþii de pompieri competent, pentru jocurile de artificii
10. avizul administraþiei publice locale (Primãriei), pentru jocurile de artificii la care vor fi folosite obiecte pirotehnice din clasele III, IV ºi pentru cele care sunt organizate pe domeniul public;
Documentaþia va fi depusã de cãtre persoana juridicã solicitantã la sediul unitãþii de poliþie competente sã acorde avizul, cu cel puþin 3 zile lucrãtoare înainte de efectuarea jocului de artificii.
Acest articol a fost citit de 7142 vizitatori

  • Artificii pentru nunta
  • Artificii pentru nunta
Galerie Foto [2]
Răspunde

2000 caractere rămase


1956 caractere rămaseMin. 40 caractere
  Trebuie sa ai cont pe PerfectLady.ro pentru a putea comenta.
Daca nu ai cont click aici!

Nu uita: Orice cont iti poate aduce 50 euro lunar. Afli cum!
Click aici pentru autentificare

adauga_bannerul_tau